Sv. Petar Damiani, biskup i crkveni naučitelj
Datum:
21. 02. 2019.