Sv. Konrad Pjačentski; sv. Proklo, monah
Datum:
19. 02. 2019.