Sv. Agneza (Janja), djevica i muč.; sv. Epifanije (Vidoslav), biskup
Datum:
21. 01. 2019.