Sv. Marcelin, biskup; sv. Hadrijan (Adrijan), opat; sv. Honorat (Časlav)
Datum:
09. 01. 2019.