Početna stranica » Arhiva za Leonard Valenta
Autor:

Leonard Valenta

Još je slavni Oscar Wilde rekao da u nekim zemljama ništa nije nemoguće, osim korjenite promjene. Vrijedilo je u kontekstu …

Motivacija se nalazi u temelju svake ljudske djelatnosti, pa tako i učenja. Neki je definiraju kao nagon, pokretač za aktivnost …

Učiti kroz igru, pitanje je oko kojega se danas mnogo razgovara u onim stručnim krugovima koji se bave metodikom i …

Kao i svako novo doba, i XXI. stoljeće donijelo je izazove s kojima se suvremeni čovjek suočava i pokušava na …

Koliko je dugo otada hučala Trstionica podno Bobovca? Koliko li je mirnog Tibera prošlo kroz Vječni grad, gdje posljednja bosanska …

Bosanski ga vladari podigoše, duboko u srcu Bosne, zavučeno i pritajeno, kao da su željeli sačuvati ga samo za sebe. …

Koliko je dugo otada hučala Trstionica podno Bobovca? Koliko li je mirnog Tibera prošlo kroz Vječni grad, gdje posljednja bosanska …

Na kraju priče o srednjovjekovnoj zemlji, što bijaše iskićena gradovima i utvrdama, kulama i dvorovima, podgrađima i trgovima, stoji grad …

Grad Jezerski pripada onim gradovima Pounja koji su, kao i cijeli kraj, po prvi put u okvire bosanskog teritorija ušli …

Posjetivši mnoge stare gradove Bosne ponosne i hercegove zemlje, pronalazih riječi kojima ih opisivah i predstavljah njihovu povijest. O gradu …

Bosanski ga vladari podigoše, duboko u srcu Bosne, zavučeno i pritajeno, kao da su željeli sačuvati ga samo za sebe. …