Početna stranica » Arhiva za Ivica Šola
Autor:

Ivica Šola

Židovski filozof i vjernik Emmanuel Levinas koji je svoju misao crpio iz svoje vjere iznimno je cijenio misao Martina Heideggera …

Ipak, nakon 1945. godine Japan je krupnim koracima grabio ka zemlji blagostanja, dočim Latinska Amerika, unatoč neizmjernim prirodnim bogatstvima, tavori …

U kolektivnom europskom imaginariju, imigrant je sve više simbol za mogućeg terorista, za čovjeka loših higijenskih navika, za prijetnju nacionalnom …

Tako su Španjolci Manuel Vazquez Caruncho i Francisco Brañas Fernandez u reviji Medical Humanities došli do nevjerojatna otkrića u pogledu …

Krš­ćanstvo postaje podstanar u vlastitoj kući, pisao je Karl Barth prije skoro jednog stoljeća. Danas, kada se na Zapadu događa …