Početna stranica » Arhiva za Ivo Pranjković
Autor:

Ivo Pranjković

Fra Petar Bakula rodio se u Batinu kraj Posušja 1816. godine, a umro u Mostaru 1873. Niže i srednje obrazovanje …

Fra Anđeo Kraljević djelovao je kao redovnik tridesetak godina u Bosni Srebrenoj, od 1823. kad je u kreševskom samostanu stupio …

Nedić je rođen u Tolisi 1810. godine, a umro također u Tolisi 1895. Osnovnu izobrazbu stekao je kod župnika u …

Fra Luka Čilić, poznat i pod prezimenom Karaga, djelovao je polovicom 18. stoljeća uglavnom u južnoj Mađarskoj i Slavoniji najprije …

Glavni akter najveće pomutnje među bosanskim franjevcima u cijeloj njihovoj povijesti bio je apostolski vikar i biskup fra Rafo Barišić …

Fra Jeronim (Jerolim) Filipović rodio se u Rami 1688, a umro u Sinju 1765. godine. Zabilježeno je da je u …

Osnovnu naobrazbu stekao je u fojničkom samostanu, a filozofski i teološki studij polazio u Dalmaciji i Italiji. Studiranje je okončao …

Fra Antun Baćić rodio se selu Vrbi kraj Broda na Savi oko 1690. godine, a umro u Našicama 1758. Njegovo …

Među starijim bosanskim franjevcima koji su se bavili stihotvorstvom i, posebno, glazbenom umjetnošću najviše se u 18. stoljeću isticao fra …

Uz njegovo ime obično se navodi i pobliža odrednica stariji jer je viđenijim bosanskim franjevcima pripadao i njegov imenjak i …

Fra Grgo Ilijić (Hiljić) Varešanin jedna je od najkontroverznijih i najosebujnijih osoba u povijesti franjevačke provincije Bosne Srebrene. U službama …

On je rođen u Požegi 1716, a umro također u Požegi 1766. godine. U franjevački red stupio je u Velikoj, …

  • 1
  • 2