Početna stranica » Arhiva za fra Damir Pavić
Autor:

fra Damir Pavić

Iz više razloga pojedini sveci i svetice na poseban način su omiljeni kod običnoga puka. Čini se da je glavno …

Ljudsko srce je spremno na sve i uistinu tanka je linija koja razdvaja mir od rata, ljubav od mržnje, blagoslov …

Već dugo vremena na hodočašćima ne kupujem nikakve suvenire. Barem ne za sebe. Radije u svome srcu čuvam lijepe uspomene …

Iz neiscrpne riznice katoličke svetačke tradicije evo jednog istinskog bisera: sv. Petar Kanizije – redovnik, svećenik, pisac, upravitelj, političar i …

Već dva puta prošao sam Zaljevom svetaca pišući o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću i sv. Ozani Kotorskoj, a sada me …

Crkva je u duhu reforme sabora u Tridentu divno poredala i ponudila vjernicima kroz svaki mjesec u godini određenu pobožnost …

Anđela je ostala siroče u dobi od deset godina. Nedugo nakon toga iznenada je umrla i njezina starija sestra neopremljena …

U vrijeme kada nam se čini kako laž trijumfira nad istinom, tama nad svjetlom, ludilo nad zdravim razumom, a zlo …

Svako hodočašće je uistinu posebno. U dušu hodočasnika koji traga za ljepotom Božje prisutnosti na zemlji ono sije klicu milosti …

Putovati u daleku zemlju, uz sve prethodne pripreme, uvijek je put u nepoznato. Nemoguće je predvidjeti što te očekuje iza …

Prisjećam se ovih dana svoga hodočašća talijanskim svetištima. U svakome od njih bilo je prilično živo. Hodočasnici ali i brojni …

Nezahvalno je razmišljati o tome koji bi svetac bio najveći. Što je zapravo svetost i tko se uzdignuo do najvišega …

  • 1
  • 2