Početna stranica » Arhiva za Benedikt V. Holota
Autor:

Benedikt V. Holota

Kad sam stupio u franjevački red, 25. listopada 1947, uputili su me u ovaj samostan u novicijat. Jedan dio moga …