Objavljeno:
29. 03. 2017. 18:00

Živimo u sekulariziranom svijetu u kojemu su mnogi mišljenja da je kršćanstvo ne samo zastarilo, nego da je i zapreka ljudskom samoostvarenju.

Autor: fra Franjo Mušura

Živimo u sekulariziranom svijetu u kojemu su mnogi mišljenja da je kršćanstvo ne samo zastarilo, nego da je i zapreka ljudskom samoostvarenju. Dogodilo se jednom da su mnogu počeli napuštati Isusa, tako da on i svoje apostole pita: „Hoćete li i Vi otići?”, na što mu Petar kaže: „Gospodine, kamo ćemo od tebe, ti imaš riječi života vječnoga”. To je ono što mi kršćani i danas kažemo Isusu. Iako smo brojni, ipak smo u svijetu manjina, mi smo poput malog izabranog naroda iz kojega će doći spasenje svima. Povijest još nije dovršena. Kad gledamo njezin cilj, mi kršćani nemamo nikakva razloga za strah u sekulariziranom i naizgled nekršćanskom svijetu. Ne smijemo se bojati zato što naš broj ne odgovara uobičajenim ljudskim mjerilima, naša se vjera ne oslanja na nekog genijalnog ljudskog osnivača, nego na sina Božjega. Na temelju te vjere pita apostol Pavao i odgovara: „Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ni smrt ni život, ni anđeli ni moći, ni mač ni pogibelj, nijedno stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu našem Gospodinu” (Rim 8,34-39).

Nije baš sasvim lako i jednostavno shvatiti Isusovu tajnu. Rodio se skromno, tako da to rođenje nisu primijetili ni moćnici ni obični ljudi, a kad mu je bilo 12 godina prvi put otkriva svoju tajnu. Tada je došao s Marijom i Josipom u Jeruzalem i oni su ga tu izgubili iz vida, a kad su ga našli u hramu i kad ga majka pita zašto se je izgubio jer su ga tražili puni straha, on nekako odrješito odgovara: „Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u onome što je Oca mojega?” Sva je Isusova tajna u njegovoj povezanosti sa Ocem. Evanđelist kaže da oni nisu shvatili što je time htio reći, to je i apostolima bilo teško shvatiti, za sve nas je to velika tajna u koju se ipak može i treba vjerovati.

Izvor:
Svjetlo riječi