Drevni su mudraci davno uočili slobodu kao jednu od glavnih čovjekovih osobina koje ga čine čovjekom. O lijepa, o draga, o slatka... – pjeva joj Gundulić – dar u kom sva blaga Višnji nam Bog je dô,...
Tako čitamo u Knjizi Postanka: I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu......
Dobro je da čovjek poznaje svoje korijene, ali i širu rodbinu, naročito kada se...
Kada su nakon smrti Terezije od Djeteta Isusa upitali sestre karmelićanke da...
Koje je od četiriju evanđelja Vaš osobni favorit? Mnogi bi teoloz...
U karizme otkrivenja ili spoznaje spada i karizma razlikovanje du...
Svaki vjernik ima svoj stil duhovnog života i služenja. Osobni du...
Ako vas doista zanima porijeko lazanja, upustite se u istraživanj...
Sport je za naš fizički život ono što je molitva za duhovni. Svje...
Sama planina ubraja se među visoke bosanskohercegovačke planine,...
Među sačuvanim slikama naših starijih pisaca, uvijek mi je najizr...
Obično su takvi dani vezani za spomendane svetaca. Svoje iskustvo...
Možda će se nekom činiti neumjesnim što u katoličkom listu govori...
KOLUMNE