Ovaj tekst bih želio započeti pričom o njezinu nastanku. Naime, izradio sam više idejnih rješenja te sam ih odnio fra Marijanu kako bismo odlučili koja će skulptura biti izvedbena. Odabrali smo jedno...
Istina, govor o pravima djece danas je učestaliji negoli ranije, no od...
Riječi koje mogu svima nama biti pouka kako se u životu nikada ne smijemo...
Kroz proteklih osam stoljeća franjevci su na ovim prostorima nastojali...
Trnja je uvijek bilo od postanka svijeta, barem od pada u grijeh,...
Karizme pomažu i pojedincima da i sami duhovno sazrijevaju, kao š...
Euharistija, pored krštenja i krizme, pripada uvodnim sakramentim...
Osjeti se dah prošlosti, protok vremena i burnih zbivanja na mjes...
Havaji su prva savezna država SAD-a u kojoj je izglasana zabrana...
Dok iščekujem dogovoreni susret s fra Stipom Alandžakom, ravnatel...
Međutim, iz cijele velike židovske zajednice kojoj je pripadao –...
Na dobrotvornom koncertu za Bosnu i Hercegovinu 1996. godine, Eri...
Amo ruku, junače, pruži žuljnu, Amo ruku, nabore da ti mučne...
KOLUMNE