Išao je tako fra Vjeko bos te u pohabanom i prašnjavom habitu po selu, na ramenu je nosio motiku i doslovno ljudima okopavao vrtove. Nije mu bilo teško spavati ni pod vedrim nebom. Nije se htio...
Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak i...
Ovaj tekst bih želio započeti pričom o njezinu nastanku. Naime, izradio sam...
Istina, govor o pravima djece danas je učestaliji negoli ranije, no od...
Trnja je uvijek bilo od postanka svijeta, barem od pada u grijeh,...
Karizme pomažu i pojedincima da i sami duhovno sazrijevaju, kao š...
Euharistija, pored krštenja i krizme, pripada uvodnim sakramentim...
Osjeti se dah prošlosti, protok vremena i burnih zbivanja na mjes...
Havaji su prva savezna država SAD-a u kojoj je izglasana zabrana...
Dok iščekujem dogovoreni susret s fra Stipom Alandžakom, ravnatel...
Međutim, iz cijele velike židovske zajednice kojoj je pripadao –...
Na dobrotvornom koncertu za Bosnu i Hercegovinu 1996. godine, Eri...
Amo ruku, junače, pruži žuljnu, Amo ruku, nabore da ti mučne...
KOLUMNE