27. 04. 2018. 11:48 | Riječ o Bibliji
Da je čovjek stvoren na sliku Božju, jedna je od onih istina vjere koja nam je svima dobro poznata a da je nikada ne uspijevamo do kraja izreći niti... ›› Opširnije
10. 04. 2018. 09:14 | Riječ o Bibliji
Tako Jeremija piše i: „Vratite se, dakle, svaki sa svoga zlog puta i popravite svoje putove i svoja djela” (Jr 18,11). Slično govori i u nastavku: „... ›› Opširnije
27. 02. 2018. 12:30 | Riječ o Bibliji
O tome izvješćuje sâm Pavao kad u Poslanici Galaćanima piše: „Kad Kefa – Pavao misli pritom na Petra – stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer... ›› Opširnije
05. 02. 2018. 09:31 | Riječ o Bibliji
Za izgradnju kuće biblijski ljudi koristili su različite materijale. Ovdje govorimo o izgradnji jedne tipično židovske kuće. Za drvenu građu... ›› Opširnije
25. 01. 2018. 10:09 | Riječ o Bibliji
Patnje Izraelaca nastavljene su, a Bog se sjetio „svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom” (2,24). Savez je prikazan, dakle, kao povod Božjem... ›› Opširnije
12. 01. 2018. 08:44 | Riječ o Bibliji
U hebrejskom jeziku pojam „svet” označen je riječju qadoš, a čini se da je ta riječ izvedena iz glagola koji je nekoć značio „sjeći”, „odijeliti”. To... ›› Opširnije
22. 12. 2017. 12:00 | Riječ o Bibliji
Evanđelisti nisu bili uz Isusa od njegova rođenja niti bilježili svaku njegovu riječ i gestu. Oni nisu bili pisci izvještaja niti su na današnji... ›› Opširnije
20. 12. 2017. 09:36 | Riječ o Bibliji
Koji su sve običaji vezani uz rođenje djece u biblijsko vrijeme? Kako se gledalo na djecu i potomstvo? Što o tome izričito kaže Sveto pismo?... ›› Opširnije
11. 12. 2017. 12:20 | Riječ o Bibliji
Među dugovjekim osobama iz Svetoga pisma osobito se ističe Metušalah ili Metuzalem. Navodno je živio 969 godina, a o njemu Biblija piše na stranicama... ›› Opširnije
05. 12. 2017. 09:28 | Riječ o Bibliji
Ovaj čin stvaranja ptica, prema biblijskom izvještaju dogodio se petog dana. Sveta Zemlja je zbog svog jedinstvenog položaja, a to je veza Europe,... ›› Opširnije
27. 11. 2017. 10:23 | Riječ o Bibliji
U hebrejskom jeziku pojam „svet” označen je riječju qadoš, a čini se da je ta riječ izvedena iz glagola koji je nekoć značio „sjeći”, „odijeliti”. To... ›› Opširnije

Stranice