Sv. Lucija (Jasna, Svjetlana), djevica i mučenica
Datum:
13. 12. 2017.