Sv. Andrija Dung Lac i 117 vijetnamskih mučenika
Datum:
24. 11. 2017.