Sv. Albert Veliki, biskup i crkv. naučit.; sv. Sidonije (Zdenko), opat
Datum:
15. 11. 2017.